Közérdekű adatok / II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / X. Közérdekű adatok igénylése / X./1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

X./1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeTisztelt Érdeklődő!

 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) VI. cikkének (2) bekezdése értelmében „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.”

A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) határozza meg, mely szerint közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”.
Az Alaptörvényben foglalt jog érvényesülését az Infotv. 26. § (1) bekezdése biztosítja annak kimondásával, miszerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Infotv.-ben  meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse; ugyanezen törvény 29. § (1) bekezdése előírja, hogy a közérdekű adat megismerésére irányuló igényt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell teljesítenie.Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Zalacsány Község Önkormányzata - Magyar