Aktuális

 

F E L H Í V Á S

B A R N A K Ő S Z ÉN  I G É N Y F E L M É R É S !

A jelenlegi energiakrízisre és bizonytalan gazdasági helyzetre tekintettel a Kormány előzetes felmérést végez a lakosság barnakőszénigényével kapcsolatban.

Kérjük az érintett háztartásokat, hogy a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalba

2022. szeptember 28-ig jelezzék az alábbi adatok megadásával:

 

- név

- lakcím

- rendelkeznek-e barnakőszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel,

- szándékukban áll-e azt használni, továbbá

- kívánnak-e szenet vásárolni, amennyiben igen,

- a barnakőszén mennyiségét mázsában megadva.

 

Igényét a 83/ 537-015 telefonszámon jelezheti.

 

Zalacsány, 2022.09.21.