Aktuális

TÁJÉKOZTATÁS

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapításának tárgyában

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 96.§ (3) bekezdése, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI.30.) Kormányrendelet 8/A.§ (2) bekezdése szerint a 2020. november 4-e után és a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg.

A veszélyhelyzet megszűnésének időpontja jelen ismereteink szerint 2022. május 31.

Ezek alapján a 2020. november 5-e és 2022. június 30-a között lejáró (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való és hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet) jogosultságok 2022. július 31-ig hosszabbodnak meg.

A fentiek értelmében a gyermekek jogán fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, és a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya meghosszabbodik 2022. július 31. napjáig azoknak, akiknek az ellátása 2020. november 5. és 2022. június 30. között jár le. Jelen módosítás a jogosultság tekintetében automatikusan átvezetésre kerül, erről a gyermekek nevelési/oktatási intézményét is értesítjük.

 

Amennyiben a fenti jogosultságokat meg kívánják hosszabbítani, új kérelmet kell beadni. A kérelem benyújtására a lejárat előtt 3 hónappal van lehetőség, illetve a veszélyhelyzet megszűnését követően.

A formanyomtatvány megtalálható a www.zalacsany.hu oldalon, (https://zalacsany.hu/hu/letoltheto-nyomtatvanyok/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/  ) illetve a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Akik 2022. július 31-ig az új kérelmet nem nyújtják be, 2022. augusztus 1-től a kedvezményeket elveszítik (pl. étkezési díjkedvezmény).

A fent ismertetett változásokról értesítjük a szülőket/törvényes képviselőket, az étkeztetést biztosító társaságot, valamint a nevelési- oktatási intézményeket is.

Azon ellátásokra, amelyek 2022. június 30. után járnak le, fenti rendelkezés NEM vonatkozik jelen ismereteink szerint!

Zalacsány, 2022. január 17.

      dr. Prótár Henrietta  

                   jegyző sk.

 

 

 

 Zalacsány Község Önkormányzata - Magyar