Aktuális

 

https://zalacsany.hu/hu/letoltheto-nyomtatvanyok/ovodai-beiratashoz-szukseges-adatok/

 

HIRDETMÉNY

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Zalacsány község Önkormányzata a 2003-ban jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatot módosítani kívánja 62/2023. (IX.11).Kt. határozat alapján a 419/2021. (VII.15.) Korm. Rendelet szerinti „Egyszerűsített eljárás” szabályai szerint.
A módosítás célja: A módosítás Örvényeshegy térségére vonatkozik.
Az Örvényeshegyen a vezetékes vízellátás és szennyvízelvezetés, csapadékvízelvezetés hosszú távon se reális elképzelés. A kisebb fejlesztések – pl. néhány szobás szálláshely szolgáltatás – számára megoldható a helyi ivóvíz ellátás (fúrt kút), közműpótló, azaz az OTÉK szerinti részleges közműellátás is, azonban a Helyi Építési Szabályzat néhány előírását ehhez pontosítani szükséges.
A módosítás hatása: A HÉSZ módosítása a környezetre káros hatással nem lesz, az ide több napra kirándulók számára a szálláshelyszolgáltatás könnyebben lesz megoldható.
A Véleményezési tervdokumentáció, Zalacsány község honlapján a Hirdetmények főmenüben tekinthető meg.
A partnerségi egyeztetés Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III. 27.)önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint zajlik.
A "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket e-mailen a polgarmesterzalacsany@gmail.com címre kérjük megküldeni.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerül sor, azt a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Kormányrendelet 2.§ alapján elektronikusan kerül lefolytatásra.
Az észrevételek, javaslatok beérkezésének határideje: 2023. december 03.

Zalacsány, 2023. november 23.

Nagy Lászlóné
Polgármester

https://zalacsany.hu/hu/hirdetmenyek/hesz-modositas/


 

2024.évi Bursa Hungarica pályázati kiírás

https://zalacsany.hu/hu/hirdetmenyek/2024-evi-bursa-hungarica-palyazat/

 

 

Zala Vármegyei Rendőrkapitányság által küldött tájékoztatók

Tájékoztató 1.

Tájékoztató 2.

Tájékoztató 3.
Tisztelt Lakosok!

 

Zalacsány község csatlakozott a „CseppetSem!” használt sütőolaj gyűjtési projekthez. Településünkön egy gyűjtőpont került kialakításra, ahol a lakosok leadhatják a háztartásokban keletkezett használt sütőolajat és sütőzsiradékot.

2022. november 30-tól az alábbi helyszínen lehet ingyenesen leadni a keletkezett használt sütőolajat:

Zalacsány község Önkormányzata (szelektívgyűjtő konténerek mellett)

A kihelyezett gyűjtőedényen található matricán minden tudnivaló megtalálható a gyűjtő helyes használatáról. Lezárt PET-palackban vagy zárt befőttes üvegben kell a gyűjtőedénybe helyezni a használt zsiradékot, így nem áll fenn a kiömlés veszélye.

A szelektív gyűjtésnek számos kedvező környezetvédelmi hatása várható:

  • a csatornahálózatok meghibásodási és rongálódási aránya csökken
  • csökken az olaj és egyéb szennyeződések kölcsönhatása
  • a kártevők megjelenésének esélye kisebb lesz
  • egy liter szelektíven gyűjtött olaj több százezer liter vizet menthet meg

Zalacsány, 2022.11.29.

                                                                                               Nagy Lászlóné

                                                                                               polgármester  

 

 

2023. évi Bursa Hungarica pályázati kiírás