Anyakönyvi ügyek / 4. Névviselés, névváltoztatás és névmódósítás

4. Névviselés, névváltoztatás és névmódósításHatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli.
Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását -kérelmére -a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti.
 
RÉSZLETESEN:
 
  • SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA
  • HÁZASSÁGI NÉVVÁLTOZTATÁS
Házassági névviselési forma módosítása (anyakönyvvezetőnél)
 
A házassági név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasulandók a Polgári Törvénykönyvben felsorolt házassági névviselési formák közül választhatnak.
A házassági névviselési formát a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően lehet módosítani a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után. (A házassági név a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:27 és a 4:28 §-ai szerint képezhető.
 
A házassági név módosítására irányuló eljárást az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt, valamint külföldön élő állampolgár esetében bármelyik hivatásos konzuli tisztviselő előtt lehet kezdeményezni. Az eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. Amennyiben a házasság már rögzítésre került az EAK-ban, akkor bármelyik anyakönyvvezető.
 
A kérelemhez szükséges okiratok:
  • kérelmező személyazonosító igazolványa vagy vezetői engedélye vagy útlevele
  • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)
  • házassági anyakönyvi kivonat
  • elvált családi állapot esetén záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy a házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet
  • özvegy családi állapot esetén a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • házassági névmódosítás illetéke: 3.000,- Ft,  és családi állapot változása miatt illetékmentes.
 
Családi név korrekciója:
 
A korrekciós eljárás kizárólag a születési családi név anyakönyvi eljárásban történő módosítására vonatkozik, és a megkülönböztető betűjel és a kötőjel anyakönyvezésével kapcsolatos szabályokat foglalja magába. A születési családi név egy- vagy kéttagú lehet. Az a személy, akinek kéttagú családi nevét 1953. január 1-jét megelőzően kötőjel nélkül anyakönyvezték, kérheti, hogy a születési családi nevét a továbbiakban kötőjellel összekapcsolva viselje. Az a személy, akinek a két- vagy többtagú családi nevét kötőjellel összekapcsolva anyakönyvezték, kérheti a születési családi név tagjait összekötő kötőjel törlését. Az eljárás illetékmentes.
 
A névváltoztatás vagy házassági névmódosítás után az okmányokat ki kell cseréltetni. Az okmánycseréről az illetékes hatóságok adnak felvilágosítást.

« Vissza az előző oldalra!

Zalacsány Község Önkormányzata - Magyar