Anyakönyvi ügyek / 2. Házasságkötés anyakönyvezése

2. Házasságkötés anyakönyvezéseHázasság a jogszabályoknak megfelelően akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen, 2 tanú jelenlétében kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. Ez a nyilatkozat sem feltételhez, sem határidőhöz nem köthető. Házasságot csak 18. életévet betöltött cselekvőképes személy köthet. Házasság 16-18 év között csak gyámhatósági engedéllyel köthető. 16 év alatt gyámhatósági engedély nem adható.
A házasságkötésre legkorábban egy évvel és legkésőbb a bejelentéstől számított 31. nappal lehet bejelentkezni. A harminc napos várakozási idő alól kérelemre, indokolt esetben a jegyző felmentést adhat.
Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. Házasságkötésnél az az anyakönyvvezető működik közre, ahol a házasulók a házasságkötési szándékukat bejelentették.
A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során jegyzőkönyv kerül felvételre. Igazolni kell a személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatot kell tenniük.
 
Bejelentéshez szükséges iratok:
 

 

  • a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele
  • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • a házasulók születési anyakönyvi kivonata (kivéve, ha már az EAK-ban szerepel)
  • családi állapot igazolás hajadon, nőtlen családi állapot igazolására nem kell okiratot bemutatni, annak ellenőrzése az anyakönyvvezető által történik a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban
  • Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását vagy événytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírói ítélet (kivéve, ha az már Az  EAK-ban szerepel)
  • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot (kivéve ha már az EAK-ban szerepel)
  • házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg a halál tényét megállapító jogerős bírósági határozat, vagy azt tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat (kivéve, ha az már az EAK-ban szerepel)
Házasságkötést az időpont foglalás miatt előzetesen is be lehet jelenteni.
 
3.1. Magyar állampolgár házasságkötése külföldi állampolgárral Magyarországon
 
Ha az egyik fél külföldi állampolgár, és magyar anyakönyvvezető előtt szeretnének házasságot kötni, a magyar eljárási szabályok vonatkoznak rájuk. A házasságkötési eljárás folyamata és feltételei megegyeznek a magyar állampolgárok közötti eljárással, csak bizonyos "plusz" feltételeket kell teljesíteni.
 
Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, nyilatkoznia kell, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya. Az ügyfél a nyilatkozatát megteheti az állampolgársága szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseleti hatósága előtt, ahol tájékoztatást kap a személyes jog tartalmáról, a házassági akadályokról, a házasságkötés törvényi feltételeiről. A külföldi fél az anyakönyvvezető előtt is nyilatkozhat, a házasságkötés bejelentésekor.
 
Ez a nyilatkozat nem azonos a családi állapot igazolással, a külföldi félnek továbbra is közokirattal kell igazolnia a családi állapotát.
 
Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtani.  EU-s tagországból hozható többnyelvű fordítási segédlet magyar nyelven, az is elfogadható. Ebben az esetben nem szükséges semmilyen  fordítás és hitelesítés.
 
Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, valamint külföldön a magyar képviselet konzulátusa.  (www.offi.hu)
 
A külföldi okiratoknak meg kell felelni a szükséges hitelesítéseknek (apostille, diplomáciai hitelesítés) ez ügyben előzetesen érdeklődni lehet az anyakönyvvezetőnél, vagy a külügyminisztérium honlapján) http://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites
 
Amennyiben a külföldi fél nem ért, nem beszél magyarul, úgy a házasságkötési eljárás minden szakaszában tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.
 
A házasságkötést megelőző eljárásban az anyakönyvi szerve 30 napon belül nyilatkozik az külföldi okiratok elfogadhatóságáról.
 
3.2. Magyar állampolgár házasságkötése külföldön
 
Kérjük, érdeklődjön a tervezett házasságkötés szerinti állam illetékes hatóságánál, hogy milyen okmányokat kell benyújtania, továbbá meg kell tudnia azt is, hogy milyen fordítást fogadnak el Öntől, illetve, hogy az adott állam kér-e valamilyen felülhitelesítést a magyar okiratokra, ez országonként eltérő lehet. A külföldön megkötött házasságot hazailag anyakönyveztetni kell.


Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Zalacsány Község Önkormányzata - Magyar