Anyakönyvi ügyek / 1. Születés Anyakönyvezése

1. Születés AnyakönyvezéseA születés a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívül születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be. Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett 5 napon belül jelenti be.
A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
 
Bejelentéshez szükséges iratok:
 
  • az anya és az apa érvényes személyazonosításra és állampolgárság megállapításra szolgáló okmánya (személyazonosító igazolvány, útlevele) kártya formátumú vezetői engedély, lakcímkártya (fénymásolat is elegendő)
  • házassági anyakönyvi kivonata fénymásolatban. (Amennyiben a szülők a házasságban nem viselnek közös házassági nevet, a házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmazni kell a szülők megállapodását a gyermek születési családi nevéről)
  • elvált családi állapot esetén a jogerős válási ítélet vagy válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat.
  • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonat
  • házasságon kívül született gyermek esetén a teljes hatályú apai elismerő jegyzőkönyv
A gyermek megszületése előtt ajánlatos kérni, hogy a szülők születését, házasságkötését, családi állapot változását, az apai elismerést az illetékes anyakönyvvezető az Elektronikus Anyakönyvbe rögzítse be, mert abban az esetben ezekről az anyakönyvi eseményekről már nem kell okiratot becsatolni. az eljárás illetékmentes.
 
Anyakönyvezni a szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által összeállított utónévjegyzékből. Az utónévjegyzéket az MTA a honlapján teszi közzé.www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/
 
Letölthető nyomtatvány:
 
 
Anyakönyvi ügyekben központi irányító szervként, valamint a Magyar Tudományos Akadémia utónév jegyzékében nem szereplő utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmek ügyében anyakönyvi szervként 2017. január 1-től a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága jár el.
 
Az anyakönyvi hivatal a kórház bejelentését követően azonnal anyakönyvezi az újszülöttet.  Erről születési anyakönyvi kivonatot állít ki, s azt a törvényes képviselő, illetve meghatalmazott részére ügyfélfogadási időben átadja, egyébként postai úton tértivevényes küldeményben a gyermek törvényes képviselőjének lakóhelyére megküldi. 
 
A születés anyakönyvezése után, amennyiben szükséges újabb anyakönyvi kivonat, a szülők bármelyik települési anyakönyvi hivatalban illetékmentesen kérelmezhetik.
2006. január 1-től Magyarország valamennyi újszülött polgára számára támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. életév betöltése után könnyebb legyen a fiatalok életkezdése. A Babakötvény alaptámogatását nem kell igényelni, a gyermek anyakönyvezése után automatikusan kerül a Magyar Államkincstárban vezetett névre szóló számlára. Erről a szülő levélben értesítést kap.
Bővebben:  www.babakotveny.hu
Az anyakönyvezést követően az illetékes Okmányiroda az anya állandó lakcímére postai úton hivatalból megküldi a gyermek lakcímigazolványát, mely tartalmazza a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét.
 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalból küldi meg a gyermek TAJ kártyát Bővebben:www.oep.hu
 
Az újszülött részére az állami adóhatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatása alapján az adóazonosító jelet hivatalból megképezi, az adóigazolványt hivatalból kiállítja, azt nem kell külön megigényelni

« Vissza az előző oldalra!

Zalacsány Község Önkormányzata - Magyar