Ligetfalva / Rendeletek

RendeletekLigetfalva község önkormányzata képviselő testületének 7/2001. (VIII.17.) Önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 5/2007. (VI.19.) Önkormányzati rendelete Ligetfalva község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 11/2007. (XII.11.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 5/2013. (III.12.) Önkormányzati rendelete a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 9/2013. (VII.11.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáró

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 6/2014. (V.06.) Önkormányzati rendelete  a  közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 7/2014. (V.19.) Önkormányzati rendelete  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 11/2014. (XI.28.) Önkormányzati rendelete Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 12/2014. (XI.28.) Önkormányzati rendelete a temető üzemeltetéséről és a temetkezésről

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 5/2015. (II.16.) Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 7/2016. (IX.22.) Önkormányzati rendelete  a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2017. (III.29.) Önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 5/2017. (III.29.) Önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 12/2017. (XII.07.) Önkormányzati rendelete A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2018. (II.07.) Önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézésről szóló 9/2005.( X.20) rendelete hatályon kívül helyezéséről

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 9/2018. (V.31.) Önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 5/2019. (III.27.) Önkormányzati rendelete Díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 6/2020. (IX.23.) Önkormányzati rendelete a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2021. (III.18.) Önkormányzati rendelete A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 6/2021. (V.03.) Önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 11/2021. (X.19.) Önkormányzati rendelete az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 12/2021. (X.19.) Önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 1/2022. (I.26.) Önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2022. (I.26.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról
« Vissza az előző oldalra!

Zalacsány Község Önkormányzata - Magyar