Anyakönyvi ügyek / 3. Haláleset anyakönyvezése

3. Haláleset anyakönyvezéseA halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A halálesetet a halottvizsgálati bizonyítvány megküldésével a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Hvkr.) megjelölt személy (pl. orvos, igazságügyi szakértő stb.) vagy szerv – az eljárás megindításához szükséges, Hvkr.-ben meghatározott adatokkal együtt – jelenti be.
 
A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány (hozzátartozói példány IV.) kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül, az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató (meghatalmazás alapján) az anyakönyvvezető részére leadja:
 
  • az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • Amennyiben az elhunyt külföldi állampolgár volt, úgy a külföldön kiállított anyakönyvi kivonatokat hiteles magyar fordításban kell benyújtani (www.ofi.hu )
  • az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot házassági, halotti, válási okirat) átadja, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát (IV.) bemutatja
  • Adatlap haláleset bejelentéséhez és KSH Halálozási lap, mely a honlapunkról letölthető.
 
A hozzátartozó előzetesen kérheti az illetékes anyakönyvvezetőtől, hogy az elhunyt születését, házasságkötését, családi állapot változását (válás, özvegység) rögzítse be az EAK- ba, mert abban az esetben ezekről az anyakönyvi eseményekről már nem kell okiratot becsatolni.
 
Amennyiben a haláleset anyakönyvezésekor a hozzátartozó, meghatalmazott vagy halálesetet bejelentő személy az anyakönyvezéshez szükséges anyakönyvi kivonatokkal, vagy azok valamelyikével nem rendelkezik, úgy azt az anyakönyvvezető az adatok egyeztetése és ellenőrzése céljából, hivatalból beszerzi, de ez késlelteti az anyakönyvezést.
 
Az anyakönyvvezető az eljárás során a magyar állampolgár, vagy a magyarországi tartózkodási joggal rendelkező külföldi állampolgár személyazonosítására alkalmas okmányait bevonja, (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és érvénytelenítést követően továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatal okmányirodájához. A bevont személyazonosító igazolványt a hozzátartozó külön kérésére az anyakönyvvezető érvénytelenítés után visszaadja a haláleset bejelentőjének.
 
Az adatok ellenőrzése és az állampolgárság vizsgálata után, a halálesetet az anyakönyvvezető az EAK-ba berögzíti. Erről halotti anyakönyvi kivonatot állít ki, s azt a hozzátartozó részére a becsatolt eredeti okiratokkal és a visszakért személyazonosító igazolvánnyal tértivevényes levélben megküldi, vagy átadja.
 
A halott-vizsgálati bizonyítvány erre szolgáló (III.) példányát a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek a hagyatéki eljárás megindítása céljából, az anyakönyvezést követően az anyakönyvvezető megküldi.

« Vissza az előző oldalra!

Zalacsány Község Önkormányzata - Magyar