Zalacsány kezdőlap > Rendeletek, dokumentumok 

Zalacsány: Ligetfalva: Zalaköveskút:
     

Az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal rendeletei megtekinthetők  a

NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR

honlapján.

A Ligetfalva Önkormányzat rendeletei megtekinthetők a

NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR

honlapján.

 

A Zalaköveskút Önkormányzat rendeletei megtekinthetők  a

NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR

honlapján.

 

 
   

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy elkészült a Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási terv) felülvizsgálatának és a Településfejlesztési Koncepció tervezet a  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján. . A dokumentumok a www.nemesbuk.hu honlapon és az Önkormányzatnál megtekinthetőek.

Zalaköveskút község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2017. (III.28.) számú rendeletével elfogadta a Partnerségi egyeztetés helyi szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak, a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partnerek (lakosság, ingatlantulajdonos, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek) javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

 

A Településfejlesztési Koncepció, a Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatosan várjuk az észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat mellyel kapcsolatosan az partnerségi egyeztetés 2018. október 12- én indul.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2018. november 9. 17.00 óra.

A "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket levélben az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8354 Zalaköveskút, Fő utca 6.) vagy e-mailen zalacsany@freemail.hu címre kérjük megküldeni.

2018. október 24-én szerdán 12.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatalban (8354 Zalaköveskút, Fő utca 6.)

 

 A településrendezési terv készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy a település jövőjének formálásába beleszóljon. A lakossági fórumon az elkészült munkarészek bemutatásra kerülnek, és azokra észrevételeket tehetnek.

A településrendezési terv és településfejlesztési koncepció készítése során számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

Zalaköveskút, 2018. október 12.

 

Tolnai István

 polgármester  

 

Településképi rendelet

 

 

Településképi rendelet

 

 

Településképi rendelet

 

 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

 

 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

 

 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI

 KÉZIKÖNYV

 

 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

 

 
   
     

Rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

 

Rendelet a házasságkötések és egyéb

családi események szolgáltatási díjairól

 

 

 

 

Rendelet a házasságkötések és egyéb

családi események szolgáltatási díjairól

 

Rendelet a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

 

 

   
2015: 2015: 2015:

 2015.01.22 Képviselő-testületi ülés

 2015.01.05 Rendkívüli testületi ülés

 2015.03.19 Képviselő-testületi ülés

 2014.02.05 Együttes ülés

 2015.02.05 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.02.12 Képviselő-testületi ülés

 2015.02.13 Képviselő-testületi ülés

 

 2015.03.17 Képviselő-testületi ülés

 2015.03.19 Képviselő-testületi ülés

 

 2015.03.19 Képviselő-testületi ülés

2014:  

 2015.05.22 Közbeszerzési terv 2015

 2014.01.27 Képviselő-testületi ülés

 
 

 2014.02.05 Képviselő-testületi ülés

 
2014:

 2014.03.25 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.01.24 Képviselő-testületi ülés

 2014.04.30 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.02.04 Képviselő-testületi ülés

 2014.05.16 Rendkívüli ülés

 

 2014.03.03 Képviselő-testület rendkívüli ülés

 2014.06.06 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.03.28 Képviselő-testület rendkívüli ülés

 2014.06.16 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.04.04 Képviselő-testületi ülés

 2014.08.21 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.05.14 Képviselő-testületi ülés

 2014.09.09 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.06.06 Képviselő-testületi ülés

 2014.09.25 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.06.25 Képviselő-testület rendkívüli ülés

 2014.10.27 Alakuló ülés

 

 2014.08.15 Képviselő-testületi ülés

 2014.11.27 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.09.12 Képviselő-testületi ülés

 2014.12.15 Képviselő-testületi ülés

 

 2014.10.02 Képviselő-testületi ülés

 2014.12.15 Közmeghallgatás

 

 2014.10.27 Alakuló ülés

   

 2014.11.20 Képviselő-testületi ülés

2013:

 

 2014.11.27 Együttes ülés

 2013.01.19 (E)

 

 2014.12.10 Polgármesteri ülés

 2013.01.30

 

 2014.12.11 Képviselő-testületi ülés

 2013.01.30 (E)

 

 2014.12.11 Közmeghallgatás

 2013.02.12

 
 

 2013.02.15 (E)

 

2013:

 2013.03.11

 

 2013.01.19

 2013.04.29

 

 2013.01.30

 2013.06.07 (E)

 

 2013.01.30 (E)

 2013.06.26

 

 2013.02.15 (E)

 2013.07.10

 

 2013.03.01

2012:

 

 2013.03.22

 2012.01.30

 

 2013.03.27

 2012.02.15

 

 2013.04.26

 2012.02.15 (E)

 

 2013.06.07

 2012.04.02

 

 2013.06.07 (E)

 2012.04.23

 

 2013.07.11

 2012.05.31

 
   2012.06.25  

2012:

 2012.08.29 (E)

 

 2012.01.31

 2012.10.26

 

 2012.02.15

 2012.10.26 (E)

 

 2012.02.15 (E)

 2012.11.15 (E)

 

 2012.03.06

 2012.11.27

 

 2012.04.10

 2012.12.11

 

 2012.04.26

 2012 Közmeghalgatás

 

 2012.05.31

   

 2012.06.09

   

 2012.06.27

   

 2012.08.29

   

 2012.08.29 (E)

   

 2012.09.21 (E)

   

 2012.10.26

   

 2012.10.26 (E)

   

 2012.11.15 (E)

   

 2012.11.30

   

 2012.12.12

   

 2012.12.15

   

 2012.12.28

   

 2012 közmeghallgatás